2. díl – Cloud cesta do oblak

TeamSpeak TS3 public server

2. díl – Cloud cesta do oblak

2. 1. 2019 Články 0

V tomto díle Vám rozepíšu jak jsme šli do oblak, co nás k tomu vedlo a také klady i úskalí této volby. Vše budu popisovat z mého pohledu a zkušeností.

Po tom, co jsem se rozhodl přerušit poskytování některých komerčních služeb, staly se pro mně servery nadbytečným železem, došlo tedy k jejich stažení z datacentra a rozprodeji. Hardware je jednou z věcí, které nemá smysl skladovat, pokud víte, že jej měsíce až roky nepoužiteje. Ztratí absolutně na ceně a za ten čas půjde koupit mnohem vhodnější komponenty.

Vyvstala však otázka, co udělat s tímto serverem, hned bylo jasné, že končit nechceme a ani nebudeme. Rozhodl jsem se proto pro pronájem dedikovaného serveru pro naší potřebu, varianta to byla velmi nákladná a výkonu jsme využili jen zlomek, ale to nebyl až takový problém. Tím hlavním priblémem se ukázal fakt, že dodavatel, kterého jsem zvolil, klidně jej budu jmenovat, je jim společnost OVH se ukázal jako zcela nekompetentní a neseriózní.

Již při objednávce služby naslibovali jejich obchodníci služby a konfigurace, které nebyli schopni dodat. Toto však zjistili až po tom, co jsme měli týden server a stále se dohadovali, proč jeho parametry neodpovídají dohodě. Nakonec nezbylo, než se smířit s faktem, že slíbené parametry od nich nikdy neobdržíme, ale přes to jsem se přenesl. Druhý a pro mě zásadní problém nastal zhruba po měsíci a půl užívání služby, společnost se totiž rozhodla zdražit službu a to dosti zásadně, rozdíl v ceně činil několik set korun měsíčně, paradoxní na celé situaci byl fakt, že zároveň byla uvedena nabídka nových serverů. Tyto nové servery byly levnější než původní staré a staré vysloužilé železo se rozhodli pro současné uživatele zdražit bez možnosti snadného přesunu na nový hw. Nastalo tedy nevyhnutelné, změna dodavatele.

Zvažoval jsem pronájem dalších dedikovaných serverů, i umístění opět nějakého vlastního serveru do jednoho z datových center. Nic z toho se však nekonalo, protože potkal zajímavou nabídku pronájmu cloud serverů. Nikdy v minulosti jsem o tom neuvažoval, ale podle parametrů vypadala služba lépe, než když tyto produkty začínaly, Dobré bylo technické zázemí i garance vysoké SLA (dostupnosti) a tak jsme službu zkusili.

Hned od počátku jsme těžili z několika výhod této platformy, mezi její hlavní přednosti patří již zmíněná vysoká dostupnost, ta je v našem případě garantována ve výši 99.99% a je ji dosahováno maximální možnou redundancí. Naše data jsou ukládány na velké diskové pole ke kterému má přístup celá řada fyzických serverů, v případě, že jeden ze serverů selže, okamžitě jeho roli může převzít jiný stroj bez znatelného výpadku, rovněž většina komponent samotného diskového pole je zdvojena. Dalším benefitem je možnost plynule nastavovat požadovaný hardware, mohli jsme tedy začít na poměrně slabé konfiguraci, ale víme, že pokud to bude potřeba, můžeme doslova během minuty navýšit výkon mnohonásobně. Tím lze také regulovat cenu služby. Dalším kritériem byla Anti-DDoS ochrana, která je v dnešní době pro větší TeamSpeak servery a nejen pro ně naprostou nutností. Také tuto službu nám v rámci cloudové plafromy dokázal dodavatel poskytnout, stejně tak námi preferovaný operační systém Debian. Co už asi ani nemá potřebu zmiňovat je fakt, že nemusíte nakupovat, ani udržovat žádný hardware.

Ale, abych nebyl jen u těch pozitiv, protože tato služba má z mého pohledu také několik úskalí. Tím největším je fakt, že ztrácíte kontrolu, nemáte totiž žádný přístup k hardware, nemáte jistotu jak je o něj pečováno, jak často je obměňován, servisován a jak reálně celé zázemí vyplývá. Toto jsem částečně eliminoval tím, že jako dodavatele jsem zvolil společnost se kterou již téměř 10 let spolupracuji. Zůstává však stále problémem, že data jsou někde ve vzduchu a když se s nimi něco stane, nezmůžete prakticky nic. I zde se situace vyřešila a to tím, že data jsou pravidelně zálohovány na mé vlastní diskové pole, jedná se však opět o komplikaci, ale pokud by se skutečně něco stalo, nebyly by následky tak velké. Připomenout mohu například kauzu společnosti Casablanca, kdy jim do jejich Cloud platformy natekla přes strop voda škody byly značné.

 Je tedy na každém, jaké řešení zvolí, nám se přesun do oblak zatím vyplácí, a těžíme z jeho výhod. Jak to bude dál, ukáže jen čas, ale v případě, že to bude nutné jsme na případnou změnu připraveni a již máme i připravené scénáře typu coby, kdyby..